2. Public Security

Sabiedriskā drošība

● Ugunsgrēka atklāšana

Integrētais ugunsgrēka punktu noteikšanas algoritms nodrošina ātru pozicionēšanu unagrīna brīdināšana, lai novērstu iespējamu ugunsgrēku

● Liela mēroga aina

Piemērojams īpaši liela attāluma noteikšanai plašos apgabalos ar lielu redzi

● Elastīga konfigurācija

Atkarībā no pielietojuma scenārija var izvēlēties dažādus objektīvus

● Efektīva aizsardzība

Drošības pārbaude un bīstamo vietu noteikšana aizsprostos un ūdenskrātuvēs

2.1 Public Security
2.2 Public Security
2.3 Public Security
2.4 Public Security